pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

AKTUALITYaskdru1.png, 78kB

Provoz školní družiny a rozdělení do oddělení


  • Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin.
  • Příchod na ranní družinu nejpozději do 7:30 hod.
  • Odchod z odpolední družiny je do 13,30 hod. a po 15:00 hod. (Dřívější odchod narušuje činnost školní družiny. Družina je mimo areál školy nebo má řízenou pracovní činnost, využívejte proto velmi omezeně. Děkujeme.)
  • Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených v přihlášce do ŠD.
  • Změnu odchodu oznamuje rodič zprávou do Bakaláře. V mimořádných případech písemně, kde je uvedeno jméno dítěte, datum, kterého se týká změna, a podpis rodičů. Na telefonický hovor nebo SMS vychovatelka nemůže reagovat.
  • Pokud dítě navštěvuje zájmové kroužky ve škole – v rámci školní družiny, je nutné dát písemně informaci vychovatelce, která musí obsahovat den a čas, kdy dítě na kroužek odchází, a zda se do školní družiny vrací.
  • Doporučujeme pro pobyt venku se školní družinou náhradní oblečení.


Vzhledem k počtu dětí ve třídách nelze, aby oddělení kopírovaly třídní kolektivy
OdděleníTřídní kolektivyVychovatel

1.oddělení

2.B + 4.B

Bc. Simona Štojdlová

2.oddělení

2.A + část 3.A

Bc. Martin Bláha

3.oddělení

1.C + část 1.B + 4.C

Veronika Lustová

4.oddělení

3.A + 3.B

Mgr. Vanda Sladkovská

5.oddělení

1.A + 1.B + 4.A

Martina Founě Bauerová26.11.2020