pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ÚHRADA ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


Platby

  • veškeré platby probíhají elektronicky - přes aplikaci ŠKOLNÍ PROGRAM
  • úhrada za pobyt ve školní družině činí 200,-Kč za měsíc a je splatná ve dvou splátkách za září až prosinec k 15.10.2020 a leden až červen k 15.02.2021
  • po dohodě s vedoucí vychovatelkou možno domluvit jiný způsob
  • snížení úhrady za pobyt ve školní družině je možné na základě žádosti zákonného zástupce, pokud jsou splněny podmínky (pobírání sociálních dávek, pěstounská péče,...) Formulář k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky školní družiny.