pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

KROUŽKY


Činnost zájmových kroužků zahajuje k 1. 10. 2023, ukončí do 31. 5. 2024. V měsíci červnu mohou být nahrazeny hodiny, které se neuskutečnily, pokud nebyly nahrazeny již v průběhu roku.

Žák je do kroužku zařazen po vyplnění závazné přihlášky. Po přihlášení se žák účastní kroužku minimálně 1 pololetí. Úhrada bude provedena přes Školní pokladnu během měsíce listopadu, cena je stanovena na jedno pololetí.

Pro přihlášení do kroužku vyplňte přihlášku do zájmového kroužku a s podpisem předejte vedoucímu kroužku e-mailem nebo vhozením do poštovní schránky u vchodu školy do 21.9.2022. Při zájmu menším než 7 žáků se kroužek neotevře.

Další možnosti zájmových aktivit organizovaných jiným subjektem naleznete na nástěnkách ve vstupu školy.


Na kroužky je možné čerpat podporu z programu


www.krouzkyprojihocechy.cz


Více informací na výše uvedeném webu nebo na třídních schůzkách 7.9.2023.


Kroužky organizované školou 2022/2023
NÁZEV KROUŽKUČASVEDOUCÍ KROUŽKŮKONTAKTPŘEDPOKL.
CENA
ANGLICKÝ JAZYK pro 1. ročník
- příprava na výuku cizího jazyka formou říkanek a písniček
Pondělí
12:45-13:30
Andrea Kamasovákamasova@destinka.cz500,-Kč
TANEČNÍ KROUŽEK
3.- 5. ročník
- Základy tanečních prvků Streed dance a moderní tanec pod vedením zkušené taneční lektorky
Čtvrtek
15:00-16:00
Markéta Cirhanovácirhanova@destinka.cz500,-Kč
KERAMIKA pro 1. ročník
max. 12 dětí
Úterý
12:00-13:30
Sudý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz900,-Kč
KERAMIKA pro 1. ročník
max. 12 dětí
Úterý
12:00-13:30
Lichý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz900,-Kč
KERAMIKA pro 2. ročník
max. 12 dětí
Úterý
13:30-15:00
Sudý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz900,-Kč
KERAMIKA pro pokročilé
max. 12 dětí
Úterý
13:30-15:00
Lichý týden
Miloslava Lafatoválafatova@destinka.cz900,-Kč
DIVADELNÍ DÍLNA 5.-9. ročník
- Práce s texty i vlastními nápady, rozvoj kultury řeči, prožitek, etudy i improvizace. Trochu tance, trochu muziky, hodně smíchu, trochu tragiky.
Čtvrtek
13:45-14:45
Alena Veverková
Alexandra Kubáková
veverkovakova@destinka.cz
kubakova@destinka.cz
700,-Kč
FLÉTNIČKY POKROČILÍ
pro 2.- 3. ročník
Čtvrtek
13:30-15:00
Sudý týden
Petra Machomacho@destinka.cz500,-Kč
FLÉTNIČKY ZAČÁTEČNÍCI
pro 1.- 2. ročník
Pondělí
15:00-15:45
Marcela Horákováhorakova@destinka.cz500,-Kč
SPORTÍK pro 2.-5. ročník
- sportovní a pohybové hry
max. 15 dětí
Středa
07:00-07:45
Petra Krejčovákrejcova@destinka.cz500,-Kč
SPORTÍK pro 1.-5. ročník
- sportovní a pohybové hry
max. 15 dětí
Středa
15:15-16:00
Petra Krejčovákrejcova@destinka.cz500,-Kč
MLADÝ ZDRAVOTNÍK
2.- 5 ročník
Zábavnou formou doplněnou tvořivými činnostmi se děti naučí základům první pomoci.
max. 10 dětí
Pondělí
13:30-15:00
Martina Princováprincova@destinka.cz500,-Kč
Kroužky organizované jinými organizacemi 2022/2023
NÁZEV KROUŽKUČASVEDOUCÍ KROUŽKŮKONTAKTPŘEDPOKL.
CENA
KARATEStředa
13:30-15:00
Dominika Hýskovádomifaktemail.cz1800,-Kč


Závazná přihláška do kroužků ke stažení - zdeDalší možnosti zájmových aktivit organizovaných jinými subjekty naleznete na nástěnkách ve vstupu školy.


gymnastika.png, 506kB

inline2023.jpg, 432kB
vnb.png, 900kB