pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

O NÁSŠkolní jídelna připravuje stravu pro děti a žáky dle platné vyhlášky o školním stravování, dodržuje spotřební koš a normy potravin, které jsou stanovené vyhláškou.


Jídelníček je možné zhlédnout po přihlášení na www.strava.cz a nebo na nástěnce ve školní jídelně.


Na žádost zákonného zástupce lze dítěti, žákovi připravovat dietní stravu, v současné době připravujeme stravu bezlepkovou a bezlaktózovou.

Žádost je nutné doložit doporučením lékaře (Vyhláška 107/2005 Sb. v aktuálním znění).


Provoz školní jídelny:

Pondělí až pátek6:00 - 14:30

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:

Denně7:00 - 8:00
Pondělí a Středa14:00 - 14:30

Výdej obědů:

Výdej neodhlášené stravy
(1. den nemoci)
10:30 - 10:50
Výdej Mateřská škola11:30 - 12:00
Výdej žáci a zaměstnanci školy10:55 - 13:30

Přihlašování a odhlašování obědů, výběr stravy:


Přihlášení ke stravování – vyplnění a odevzdání přihlášky do kanceláře školní jídelny.


Výběr stravy – možnost výběru ze dvou jídel – elektronicky nejpozději do 13:00 hodin předchozího pracovního dne na stránkách www.strava.cz, popřípadě mobilní aplikakací Strava.cz. Přihlašovací údaje je možné vyzvednout osobně zákonným zástupcem u vedoucí školní jídelny při zakoupení čipu, nebo kdykoli v době úředních hodin kanceláře školní jídelny.


Odhlášení obědů – odhlášení obědů je možné do 13:00 hodin předchozího pracovního dne, odhlášky provádí rodič nebo žák elektronicky na stránkách www.strava.cz, popřípadě mobilní aplikakací Strava.cz, e-mailem, nebo telefonicky, popřípadě osobně v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách.


Ukončení stravování – provádí zákonný zástupce žáka vždy písemně vyplněním žádosti, nebo e-mailem (žádost musí obsahovat: jméno dítěte, datum ukončení stravování, způsob vrácení případného přeplatku – účet/hotově)


Veškeré změny údajů prování zákonný zástupce písemně


Z důvodu nutného dodržování zvýšených hygienických pravidel nelze v době výdeje komunikovat s jídelnou telefonicky.


V případě náhlého onemocnění si lze 1. den oběd vyzvednout u zadního vchodu kuchyně (rampa ŠJ) – zvonek.

Strava bude předána v plastovém menu boxu za částku 5,- Kč, nelze vydávat do vlastních nádob.


PO DOBU ZVÝŠENÝCH POŽADAVKŮ NA VÝDEJ STRAVY NEPŘIPRAVUJEME SVAČINY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY.