pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

O NÁSŠkolní jídelna připravuje stravu pro děti a žáky dle platné vyhlášky o školním stravování, dodržuje spotřební koš a normy potravin, které jsou stanovené vyhláškou.


Jídelníček je možné zhlédnout zde v záložce Jídelníček, po přihlášení na www.strava.cz a nebo na nástěnce ve školní jídelně.


Na žádost zákonného zástupce lze dítěti, žákovi připravovat dietní stravu. V současné době připravujeme stravu bezlepkovou a bezlaktózovou. Dietní strava se připravuje z jídla č.1.

Žádost je nutné doložit doporučením lékaře (Vyhláška 107/2005 Sb. v aktuálním znění).


Provoz školní jídelny:

Pondělí až pátek6:00 - 14:30

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:

Denně7:00 - 8:00
Pondělí a středa14:00 - 15:30

Mimo úřední hodiny je kancelář uzavřena.


Výdej obědů:

Výdej neodhlášené stravy
(1. den nemoci)
10:45 - 11:00

Po 11 hodině nebudou již obědy vydány.

Výdej Mateřská škola11:30 - 12:00
Výdej žáci a zaměstnanci školy10:55 - 13:30

Přihlašování a odhlašování obědů, výběr stravy:


Přihlášení ke stravování – vyplnění a odevzdání přihlášky do kanceláře školní jídelny.


Výběr stravy – možnost výběru ze dvou jídel (vyjma dětí v mateřské škole, těm zůstává pouze jídlo č.1). Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášeno jídlo č.1. Změnu na jídlo č.2 lze provést – elektronicky nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným výdejem na stránkách www.strava.cz, popřípadě v mobilní aplikaci Strava.cz. Přihlašovací údaje vyzvedne osobně zákonný zástupce u vedoucí školní jídelny při zakoupení čipu, nebo kdykoli v době úředních hodin kanceláře školní jídelny.


Pokud bude u některého jídla přihlášeno méně než 30 strávníků, bude se vařit jídlo, které bude mít přihlášena většina strávníků.


Odhlášení obědů – odhlášení obědů je možné do 13:00 hodin předchozího pracovního dne, odhlášky provádí rodič nebo žák elektronicky na stránkách www.strava.cz, popřípadě v mobilní aplikakaci Strava.cz, e-mailem, telefonicky, nebo osobně v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách.


Ukončení stravování – provádí zákonný zástupce žáka vždy písemně vyplněním žádosti, nebo e-mailem (žádost musí obsahovat: jméno dítěte, datum ukončení stravování, způsob vrácení případného přeplatku – účet/hotově)


Veškeré změny údajů prování zákonný zástupce písemně


Z důvodu nutného dodržování zvýšených hygienických pravidel nelze v době výdeje komunikovat s jídelnou telefonicky.


V případě náhlého onemocnění si lze 1. den oběd vyzvednout u zadního vchodu kuchyně (rampa ŠJ) – zvonek.

Strava bude předána v plastovém menu boxu za částku 5,- Kč, nelze vydávat do vlastních nádob.


PO DOBU ZVÝŠENÝCH POŽADAVKŮ NA VÝDEJ STRAVY NEPŘIPRAVUJEME SVAČINY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY.