pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ŠKOLNÍ AKCE


To nejlepší z Komenského


Komensky2022.png, 62kB

V úterý 26.4.20022 se v naší škole konalo veřejné čtení "To nejlepší z Komenského". Tato kulturní událost, která se již konala na mnoha veřejných místech v České republice, byla pořádána ku příležitosti výročí 400 let J.A. Komenského.


V tento podvečer, pro naší Destinku jistě výjimečný, se sešli milí hosté, kteří nás obohacovali svými komentáři a úvahami nad citáty světoznámého pedagoga a filozofa. Pozvání přijal první náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. František Talíř i známý divadelník a principál Víťa Marčík. Za oblast podnikání promluvil pan Filip Šmaus a za oblast rodiny paní Mgr. Hana Bicanová. Média reprezentovala paní Mgr. Jitka Skřičková a o víře hovořila farářka Mgr. Bc. Ruth Brichová. Jako doma se u nás ve škole jistě cítil i pan ředitel ZŠ a ZUŠ ve Zlivi, pan Ing. Milan Macas DBA.


Přišli pedagogové a zaměstnanci školy, rodiče a příbuzní žáků a další hosté. Hluboké myšlenky střídala veselá vystoupení dětí z pěveckého sboru Destináček, pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Veverkové. Vtipnou básničku, od Emanuela Frynty "Uši", přednesl Jára Kratochvíl ze třídy 4.B.


Veřejné čtení završilo závěrečné slovo paní ředitelky školy. Hostitelka a iniciátorka akce, paní Mgr. Bc. Dagmar Koubová, pozvala všechny zúčastněné na výstavu žákovských prací, které vznikly v rámci projektu "Seznamte se s Komenským".


Nad dětskými pracemi a malým pohoštěním v nás doznívaly Komenského myšlenky, které jsou věčné.


Dětské práce můžete zhlédnou ve formě videa zde.Udržitel život


Dne 28.1.2022 proběhl na Destince projektový den pod názvem Udržitelný život.

Udrz.jpg, 35kB

Naše děti využívaly své znalosti a dovednosti při práci s tématy, jako je třídění odpadu, recyklace, obnovitelné zdroje energie nebo třeba globální problémy lidstva …

Každá věková skupina žáků pracovala s jiným recyklovatelným materiálem, aby ukázala možnosti jeho dalšího využití v domácích, v tomto případě ve školních, podmínkách.


Vyhodnocení projektu můžete zhlédnou ve formě videa zde,
nebo ve formě prezentace na tomto odkazu https://prezi.com/i/wu7nzr0d9rlv/projekt-na-destince/Destinka vítá jaro společně


Vyhodnocení akce Virtuální běh/chůze a Virtuální jízda na kole s Destinkou


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili školní akce Virtuální běh/chůze a Virtuální jízda na kole s Destinkou.
Na přiložené mapě můžete vidět, kam jsme dohromady doběhli/došli a dojeli. Doběhli/došli jsme např. do italské Florencie a dojeli do estonského Tallinu.


Společně jsme uběhli a ušli - 648 km


Společně jsme ujeli - 1342 km


VBaC.png, 450kB


Jarní pozdrav z Destinky aneb namaluj kamínky


Kaminky.PNG, 348kB