pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY EMY DESTINOVÉ 2021-2022
instrukce


Fáze 1 - Vydávání žádostí


5. 4. – 30. 4. 2021


 • elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 je možné vytvořit a vytisknout ve výše uvedeném období:
 1. na internetové adrese
  https://zapismscb.c-budejovice.cz
  nebo nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné žádost vygenerovat
 2. na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice
  nebo
 3. v mateřské škole
  ve čtvrtek 29. 4. 2021 mezi 14:00 – 16:00 hod.

Fáze 2 - Příjem vyplněných žádostí na školách (= zápis ve školce)


3. 5. – 4. 5. 2021


Podání žádosti je možné:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky: 4td5hmn)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý email):
  skolka@destinka.cz
 3. poštou nebo vložením do poštovní schránky školy (u vchodu do základní školy)
 4. osobním podáním ve dnech 3. – 4. května 2021, a to po předchozí rezervaci na portálu:
  https://zapismscb.c-budejovice.cz/seznam/rezervaci
  výběrem času mezi: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod

V případě nařízené karantény nebo probíhajícího onemocnění, kdy nebudete mít možnost doručit žádost některým z prvních třech způsobů, domluvte si v tento termín další postup na tel.: +420 601 131 505.


Nahlédnutí do spisu bude možné ve úterý 25. 5. 2021 od 10:00 – 12:00 hod.


Fáze 3 - Přijímací řízení


do 30 dní od zápisu


Výsledky zápisu


Elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné mateřské škole vytvoří seznam žadatelů podle bodového ohodnocení žadatele dle kritérií k přijetí.

Po zaevidování všech Žádostí ředitelka školy rozhoduje o přijetí do předpokládaného počtu volných míst. Zákonný zástupce dítěte bude o přijetí obeznámen mailem nebo telefonicky, podle toho, jaké spojení uvedl v Žádosti. V případě rozhodnutí zákonného zástupce přijmout přijetí na jiné mateřské škole dohodnou s ředitelkou školy nebo vedoucí učitelkou MŠ další postup.


Důležité!


V průběhu 2-3 týdnů se pořadí v seznamech mění, v závislosti na počtu zastavovaných řízení. Tzn. v 1.týdnu může být žádost mezi nepřijatými a ve 2.týdnu se může přehoupnout již mezi přijaté.


Způsob zveřejnění výsledků:

Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů (pod příslušným identifikátorem žádosti dítěte) zveřejněn na vstupních dveřích Základní školy a Mateřské školy, E. Destinové 46, České Budějovice a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se nezasílá, pokud zákonný zástupce o vydání rozhodnutí nepožádá sám.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na doručovací adresu uvedenou v žádosti (mailem, datovou schránkou nebo doporučeně s dodejkou). Před vydáním rozhodnutí může zákonný zástupce nahlédnout do spisu, a to v úterý 25. 5. 2021 v době od 10 do 12 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.

Zákonnému zástupci, který zastaví probíhající správní řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání (např. tím, že přijme přijetí na jiné škole a při té příležitosti podepíše Žádost o zpětvzetí), bude usnesení o zastavení správního řízení v dané věci (přijetí k předškolnímu vzdělávání) zasláno na e-mailovou adresu, uvedenou v Žádosti.

Správní řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ukončeno nejpozději 4. 6. 2021.Oficiální vyhlášení zápisu do mateřské školy pro rok 2021/2022 - .pdf PDF.PNG, 699B