pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

O ŠKOLCE


Mateřská škola Emy Destinové

neboli

DUHOVÁ ŠKOLKA

Mateřská škola jako součást Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice zahájila svou činnost k 1. 9. 2017.


Škola má tři třídy – červenou, zelenou a modrou. Celá budova je bezbariérová.

Naše vize:

„Spokojené dítě, které si váží přírody a dokáže se orientovat v dnešním světě a umí se radovat i z maličkostí.“


Vzdělávací aktivity vycházejí z RVP PV a Školního vzdělávacího programu "DUHOVÉ POHÁDKY", který je v platnosti od 1. 9. 2022.
Hlavním cílem je laskavý, individuální, povzbuzující a aktivní přístup k dětem, rodičům i zaměstnancům.

Konkrétní cíle pedagogické práce:

  • vnímat každé dítě jako individualitu, empaticky přistupovat ke všem dětem,
  • vést děti k samostatnosti a sebeobsluze,
  • rozvíjet socializační návyky,
  • podněcovat v dětech zvídavost a touhu po poznávání,
  • rozvíjet soužití dětí s přírodou (pravidelné pobyty v lese u sídliště Máj, v dendrologické zahradě Akademie věd, návštěvy školního statku Zemědělské fakulty JU, spolupráce se Záchrannou stanicí pro volně žijící zvířata v Třeboni apod.),

Pro pobyt venku také využíváme přilehlou školní zahradu, kterou do budoucna plánujeme rozšířit.


Provoz mateřské školy od 6:00 do 17:00 hodin.


Děti do MŠ potřebují:

  • pevné látkové bačkorky
  • pyžamo
  • starší oblečení na ven
  • náhradní oblečení (ponožky, tepláky, triko, spodní prádlo)
  • 2 velká balení papírových kapesníčků

PROSÍM, VEŠKERÉ VĚCI DĚTEM PODEPISUJTE!