pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮsablonylogo.png, 19kB

Šablony II 1.9.2019 – 28.2.2022


 • Školní psycholog
 • Doučování
 • Kroužek deskových her a logiky
 • Tandemová výuka
MŠ ZŠ DESTINKA - ŠABLONY II je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf
sablonylogo.png, 19kB

Šablony III 1.9.2021 – 30.6.2023


 • Personální podpora
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Společné vzdělávání žáků
 • Podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • Aktivity rozvíjející ICT
 • Spolupráce s rodiči žáků
 • Spolupráce s veřejností
MŠ ZŠ DESTINKA - ŠABLONY III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022045 je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf

sablonylogoNPO.png, 19kB

Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


 • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožech školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. PDF.PNG, 699B .pdf

PSKUlogo.PNG, 9,1kB

Pomáháme školám k úspěchu od 1.9.2020


Naplňování projektové vize „Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí.“


Zaměření na:


 • Rozvoj kompetencí k učení každého dítěte
 • Rozvoj kritické gramotnosti každého dítěte
 • Prostředí podporující učení

logo_jck_cb.png, 16,4kB

My v tom jihočechy nenecháme


Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže.