pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮsablonylogo.png, 19kB

Šablony II 1.9.2019 – 28.2.2022


 • Školní psycholog
 • Doučování
 • Kroužek deskových her a logiky
 • Tandemová výuka
MŠ ZŠ DESTINKA - ŠABLONY II je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf
sablonylogo.png, 19kB

Šablony III 1.9.2021 – 30.6.2023


 • Personální podpora
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Společné vzdělávání žáků
 • Podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • Aktivity rozvíjející ICT
 • Spolupráce s rodiči žáků
 • Spolupráce s veřejností
MŠ ZŠ DESTINKA - ŠABLONY III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022045 je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf

logo_EU_MSMT.png, 32kB

Operační program Jan Amos Komenský 1.7.2023 – 31.12.2025


Účel dotace:

zvyšování kvality a inkluvizity ve vzdělání
zajišťování rovného přístupu ke vzdělání


 • Vzdělávání pracovníků MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 • Školní speciální pedagog ZŠ
 • Školní psycholog ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ZŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • Vdělávání pracovníků ŠD
 • Inovativní vdělávání účastníků ve ŠD
ZŠ MŠ DESTINKA _ JAK I. - CZ.02.02.XX/00/22_002/0006518 je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf

sablonylogoNPO.png, 19kB

Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


 • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožech školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. PDF.PNG, 699B .pdf

PSKUlogo.PNG, 9,1kB

Pomáháme školám k úspěchu od 1.9.2020


Naplňování projektové vize „Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí.“


Zaměření na:


 • Rozvoj kompetencí k učení každého dítěte
 • Rozvoj kritické gramotnosti každého dítěte
 • Prostředí podporující učení

logo_jck.png, 10,6kB

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti


Podpora rodin s dětmi zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže.


https://krouzkyprojihocechy.cz/

logo_jck_EU.png, 20,6kB

Obědy pro jihočeské děti


Podpora rodin s dětmi, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci, zaměřená na bezplatné školní stravování dětí a mládeže.


Projekt OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI je spolufinancován Evropskou unií. PDF.PNG, 699B .pdf

https://obedy.kraj-jihocesky.cz//