pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

PLATBA STRAVNÉHOPlatba stravného:


Souhlas k inkasu z účtu - limit na jednoho strávníka:


žáci  ZŠ1 000,-Kč
žáci MŠ1 300,-Kč

účet školní jídelny:   50016-4043845319/0800


Inkaso probíhá mezi 17. až 23. dnem v měsíci – v tuto dobu je potřeba dbát na dostatek peněz na účtu!


Kontrolujte si platbu, v případě, že nebyla platba provedena, je nutné stravné uhradit v kanceláři školní jídelny hotově v úředních hodinách do konce předchozího měsíce.


Ceny stravného:od 1. 9. 2022
děti do 6 let včetněcelodenní52,-Kč(2x svačina 11,-Kč + oběd 30,-Kč)
děti od 7 let - OŠDcelodenní58,-Kč(2x svačina 12,-Kč + oběd 34,-Kč)
oběd7 - 10 let34,-Kč
11 - 14 let37,-Kč
nad 15 let42,-Kč
Zaměstnanci školy42,-Kč
Cizí strávníci67,- / 70,- / 75,-Kč
Zařazení do věkové kategorie je dle věku dosaženého v průběhu školního roku.
(Školní rok je dle §24 školského zákona od 1.9. do 31.8.)

Dietní strava

U dietní stravy nutno přičíst k ceně oběda příplatek 3,-Kč a k ceně svačiny příplatek 1,-Kč


Obědy jsou vydávány pouze při předložení čipu, v případě že strávník čip zapomene nebo ztratí, ohlásí tuto skutečnost v kanceláři ŠJ PŘED VÝDEJEM STRAVY


Cena čipu je 25,- Kč na celou dobu školní docházky.


V případě ztráty nebo rozbití čipu je potřeba zakoupit čip nový za tutéž částku.