pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

PLATBA STRAVNÉHOPlatba stravného:


Souhlas k inkasu z účtu - limit na jednoho strávníka:


žáci  ZŠ  900,-Kč
žáci MŠ1100,-Kč

účet školní jídelny:   50016-4043845319/0800


Inkaso probíhá mezi 17. až 23. dnem v měsíci – v tuto dobu je potřeba dbát na dostatek peněz na účtu!


Kontrolujte si platbu, v případě, že nebyla platba provedena, je nutné stravné uhradit v kanceláři školní jídelny hotově v úředních hodinách do konce předchozího měsíce.


Ceny stravného:od 1. 9. 2020
děti do 6 let včetněcelodenní37,-Kč(2x svačina 8,-Kč + oběd 21,-Kč)
děti od 7 letcelodenní40,-Kč(2x svačina 8,-Kč + oběd 24,-Kč)
oběd7 - 10 let24,-Kč
11 - 14 let27,-Kč
nad 15 let30,-Kč
svačina7 - 10 let16,-Kč
11 - 15 let18,-Kč
Zařazení do věkové kategorie je dle věku dosaženého v průběhu školního roku.Připravované změny stravného:


Ceny stravného:od 1. 9. 2021
děti do 6 let včetněcelodenní45,-Kč(2x svačina 10,-Kč + oběd 25,-Kč)
děti od 7 let - OŠDcelodenní50,-Kč(2x svačina 11,-Kč + oběd 28,-Kč)
oběd7 - 10 let28,-Kč
11 - 14 let31,-Kč
nad 15 let35,-Kč
Zaměstnanci školy35,-Kč
Cizí strávníci61,- / 64,- / 67,-Kč
Zařazení do věkové kategorie je dle věku dosaženého v průběhu školního roku.

Dietní strava

U dietní stravy nutno přičíst k ceně oběda příplatek 3,-Kč a k ceně svačiny příplatek 1,-Kč


Obědy jsou vydávány pouze při předložení čipu, v případě že strávník čip zapomene nebo ztratí, ohlásí tuto skutečnost v kanceláři ŠJ PŘED VÝDEJEM STRAVY


Cena čipu je 115,- Kč na celou dobu školní docházky.


V případě ztráty nebo rozbití čipu je potřeba zakoupit čip nový za tutéž částku.