pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

O NÁSZákladním účelem našeho pracoviště je poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb žákům školy a jejich zákonným zástupcům.Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně pedagogickým centrem).Smyslem služeb, které poskytuje školního poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat žáků.Služby jsou poskytovány bezplatně.V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, společně se Vám pokusíme pomoci.