pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍDY


Rozdělení žáků do prvních tříd


1.A třídní učitel
Lukáš Kouba
1.B třídní učitelka
Mgr. Vlaďka Prášková
1.C třídní učitelka
Mgr. Pavla Vařáková
BauerováDudaBašta
BožovskýFaktorBeníšek
ButterillHankováČerníková
CinaChalupováDufková
FuxováChocholáčHlaváčková
HolubováChocholáčováJelínková
CharvátKasíkKrepl
JankůMasopustováKropíková
KuboušekMejtaLouženská
MichálkováMrázováMarkovič
MoosNovákováPetráňová
PíšováPouzarováPražáková
StrakováSarauerRendl
ŠašekSedláčekŘehoř
TibitanzlováŠamalŠlapáková
TokoTeznerováŠtrauch
Zápotočný TurkováTetík
ZiegelbauerováVrálitováTetíková
Toušková
Voldřich


Oznámení rozhodnutí o přijetí do prvních tříd na rok 2021/2022


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 - .pdf PDF.PNG, 699B


Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022


Oficiální vyhlášení zápisu pro školní rok 2021/2022 - .pdf PDF.PNG, 699B


Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádosti o odklad povinné školní docházky - .pdf PDF.PNG, 699B


Způsob vyhodnocení a zveřejnění výsledků zápisu do 1 tříd - .pdf PDF.PNG, 699B


Organizace zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022


 1. Den otevřených dveří (setkání rodičů předškoláků s vedením školy)
 2. Současná epidemiologická situace neumožňuje uskutečnění. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete níže a nebo v audionahrávce zde.


  Obrazová navštívenka školy

  Je ke zhlédnutí na této adrese http://www.destinka.cz/110prohlidka.html


  ....případná individuální setkání s vedením školy lze dohodnout po telefonické domluvě, pokud dovolí situace.


 3. Zápis předškoláků do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022
 4. Žádost o zápis k základnímu vzdělávání lze vygenerovat od 1. března 2021 na následujícím odkazu https://zapiszscb.c-budejovice.cz/. Postup je uveden na stejných stránkách. Žádost je nutné vyplnit a vytisknout. Podepsanou doručit ve stanovené dny
           čtvrtek 8. dubna 2021
           pátek 9. dubna 2021
  do školy. S vygenerováním žádosti pomohou na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města (dle informací na zápisovém portále) nebo ve škole ve čtvrtek 25.3.2021 v době od 9 do 16 hodin (nejlépe po telefonické domluvě).


  Škola předpokládá přijetí 46 dětí do 2 prvních tříd.

  Kritéria pro přijetí:

  • děti ze spádového obvodu školy (https://zapiszscb.c-budejovice.cz/)
  • děti, jejichž sourozenci navštěvují a budou navštěvovat školu i ve školním roce 2021/2022 a jsou z jiného školního obvodu nebo navštěvují v letošním roce Duhovou mateřskou školu
  • ostatní děti do naplnění kapacity školy

  V současné době nelze určit, zda zápis proběhne standardním způsobem za účasti předškoláků s rodičem ve škole nebo pouze administrativně – odevzdáním žádosti do schránky školy, odevzdáním na vrátnici školy, poštou nebo datovou schránkou. Sledujte, prosím webové stránky školy a vývoj situace.


  Pro případ administrativního zápisu a podávání žádostí na více škol věnujte pozornost té části, kde udělujete škole souhlas s nakládáním s osobními údaji, musí být uvedena škola, která bude žádost zpracovávat.


 5. Odklad povinné školní docházky
 6. Pokud Vaše dítě není dostatečně připravené pro vstup do základního vzdělávání (např. zdravotní stav, řeč,…) lze požádat o odložení povinné školní docházky o jeden rok. Vygenerovanou žádost je nutné doložit doporučující zprávou školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a z doporučující zprávou dětského lékaře (možné stáhnout v záložce Soubory ke stažení). Obě doporučení lze doplnit i po odevzdání Žádosti. Bez příloh nelze o odkladu docházky rozhodnout.
  Rozhodnutí o odkladu školní docházky budete potřebovat pro další zařazení dítěte do předškolního zařízení.