pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/20211. část Karanténa – co a jak?


KARANTÉNA TŘÍDY
KRAJSKÁ
HYGIENICKÁ
STANICE (KHS)
oznámí škole Covid pozitivního žáka
nařizuje karanténu třídy, případně školní družiny
kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy
vypisuje žádanky na testování žáků
ŠKOLAoznamuje hromadnou zprávou rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény (Bakalář – Komens)
zajistí distanční výuku pro žáky v karanténě
průběžně prostřednictvím Bakaláře informuje rodiče žáků o nových skutečnostech
zajistí podporu uzdravenému žákovi po návratu do školy
RODIČEpotvrdí přečtení zprávy v Bakaláři – Komens
navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS

Sourozenců žáka se karanténa netýká, nezůstávají doma. Čeká se na výsledek 1. testování žáka v karanténě. Až pokud je test pozitivní, musí i druhý sourozenec do karantény.Aktualizace hygienických pravidel k 28.8.2020


  1. V prostorách školy se žáci i zaměstnanci pohybují bez ochranných prostředků dýchacích cest. K zavedení může později dojít z rozhodnutí KHS v případě nepříznivého vývoje situace.

  2. Návštěvy, vstupující do budovy školy, vždy ochranné prostředky dýchacích cest použijí.

  3. Po projednání s ostatními řediteli škol budou na škole zájmové kroužky provozovány i v průběhu 1. pololetí za předpokladu, že pro naši oblast bude covidový semafor bílý. V případě zabarvení dojde k přerušení činnosti zájmového kroužku.

  4. Pronájmy škola realizuje stejným způsobem, tedy pokud je covidová mapa bílá, pronájmy se realizují, v případě zabarvení se zastavují do odvolání.


Mgr. Bc. Dagmar Koubová


28.08.2020

Hygienická a organizační pravidla pro školní rok 2020/2021 ve znění k 20.08.2020 - zde