pozadiz.png, 45kB pozadihl.jpg, 260kB

AKTUALITYcovid.png, 75kB

Novinky v záložce COVID-19


Vážení rodiče,

v záložce Covid 19 jsme připravili 4. část základních informací, jak postupovat v případě vyhlášení karantény KHS.08.10.2020
narvlad.png, 28kB

Vážení rodiče žáků základní školy


jistě jste již zaznamenali usnesení vlády České republiky číslo 1022 ze dne 12.10.2020, kterým se s účinností od 14.10.2020 od 00:00 hod. do 1.11 2020 do 23:59 hodin omezuje provoz základních škol podle školského zákona – naše škola také – a to tím, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.


Omezení se vztahuje i na provoz školních družin.VÝUKA


Od 14.10.2020 do 23.10.2020 přecházíme do distanční výuky. Dle platného školního řádu probíhá v prostředí Google Classroom nebo Umíme to, více sdělí třídní učitelé. V případě předávání papírové formy úkolů se též dohodněte s třídním učitelem.


STRAVOVÁNÍ


Od středy 14.10.2020 jsou všichni žáci školy odhlášeni ze stravování, a to až do 30.10.2020.
Od 26.10.2020 do 30.10.2020 nárok na stravu žáci nemají.
Protože při distančním vzdělávání je umožněno žákům se stravovat za dotované ceny, necháváme plně na Vašem rozhodnutí, zda možnosti využijete. Školní jídelna bude vařit pouze jeden oběd, nebude tedy volba.


Požaduje-li rodič, aby se žák stravoval, musí:


  • na 14.10.2020 přihlásit žákovi stravu nejpozději dnes 13.10.2020 do 17:00 hodin na mail jidelna@destinka.cz (uveďte jméno žáka a třídu).
  • na další dny přes program strava.cz.

Výdej: příchod do ŠJ přes vstup MŠ, před budovou vyčkají žáci pedagogického dozoru, který je vpustí do jídelny. V jídelně zajistí dohled a opět žáky doprovodí před budovu MŠ. Vstup povolen pouze žákům s pedagogem, nikoliv cizím osobám.


Čas výdeje:


1., 2. a 3. třída11:00 hodin
4., 5. a 6. třída11:45 hodin
7., 8. a 9. třída12:30 hodin

Uvedený čas je časem přebírání žáků před vstupem do jídelny. Při nedodržení času nelze oběd vydat.


STRAVA SE NEVYDÁVÁ DO JÍDLONOSIČŮ.


OŠETŘOVNÉ


Škola nevydává žádné potvrzení. Podle stávající informace platné k dnešnímu dni dopoledne rodič čestným prohlášením pojištěnce potvrdí, že musí pečovat o dítě z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření vlády ČR.


Vážení rodiče, situace není pro nás vůbec radostná, stejně jako jistě pro Vás. Přesto je asi nezbytná. Prosím Vás o respektování nařízení, dodržování pravidel, vše v zájmu především zdraví nás všech a brzkého návratu do školy.


Moc všem děkuji a těším se na brzké setkání.


Dagmar Koubová13.10.2020